Al Murphy, Iowa City, Iowa
10”x7” watercolor $250 (includes shipping)